Impresum

Römheld & Moelle s.r.o.

Václavské náměsti 795/40
110 00 Nové Město, Praha 1
Česká Republika

IČ: 06663974, DIČ: CZ06663974
obchodní rejstřík: MS v Praze, oddíl C, vložka 286570
jednatel: Christian Elspaß

Ve smyslu § 6 MDStV (SRN) za stránky zodpovídá:  Christian Elspaß

Výjimka z odpovědnosti:
Navzdory pečlivé kontrole obsahu nepřejímáme odpovědnost za obsah stránek, na které odkazujeme. Za obsah stránek, na něž je odkázováno, odpovídají výlučně jejich provozovatelé.

Texty, soubory ke stažení a obrázky podléhají autorskoprávní ochraně a nesmějí být reprodukovány ani opětovně užity nebo využívány za účelem podnikání. Jakékoli rozmnožování nebo šíření byť i jejich částí pomocí kteréhokoli média podléhá písemnému souhlasu společnosti Römheld & Moelle s.r.o. Uvedené se vztahuje rovněž na nahrávání do elektronických databank a rozmnožování na CD-ROM.